Server SroThienLong – MAP 60 ONLY ASIAN


THÔNG TIN CHÍNH THỨC Sever SroThienLong!!
************************************************
IP: 103.153.68.76 - Port: 15779
➡ Anphates 20h Ngày 18-03-2024
➡ Open 20h Ngày 31-03-2024
✅GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP✅
✅TÔP 1 : 1 3.000.000 VND,nhận 50% silk không KM + Nasun5
✅TÔP 2 : 2 1.500.00 VND, nhận 50% silk không KM
✅TÔP 3 : 1.000.000 VND, nhận 50% silk không KM
✅TÔP 4-10 NHẬN : 1k silk.
LƯU Ý : MỖI IP NHẬN 1 GIẢI.
➡️ Trang Chủ : http://srothienlong.net
- Server Map 60 Only ASi
-Giới hạn 2Acc/PC/2Acc/IP
- Level giới hạn 60
- Mastery: 180
- Ko hệ thống học viện
- Rate Exp: x5 - Rate Drop: x1
- Giới hạn giờ chơi: 5h Xanh 2h Cam- Có
- Giả Kim Thuật: Max + 8 chưa LKD đặc biệt (Sẽ tăng giới hạn up + sau này)
- Nasun Max + 5
- Cấm buôn đêm từ 1h -> 8h sáng hàng ngày
- Out 1s hay 60s tại khu vực chiến trận (ngoài thành, các khu vực có thể pk) đều bị mất hàng
- Job Begin Lever 20
- Server tích hợp tự động dùng BSC

--------------------------
-  Cộng 1-> 3 100%, 3->5 60%, 5->8 random, Tỉ lệ bảo gôm X2hh,BMM
- Tỉ lệ mix Nasrun: 1 - 3 100% (Cần BMM Cấp 1)
- Hỗ trợ OPEN Tao Nhan Vat LV1 được set D2 full Blue +7